greytogreen™ på 1 minut

1440greytogreen-wallpaper-processbild

1. Tankemodell

greytogreen™ är en kreativ tankemodell som kan användas i alla situationer du ställs inför, stora som små. Modellen är så enkel att använda att potentialen till att bli en vana är stor. En klok vana när du leder dig själv, dina medarbetare/team och/eller ett företag. Tankemodellen går att förklara på en minut, den aktiva workshopen ägnar vi oss åt att träna! Det bästa är att gå workshopen och lära sig tekniken själv, så vet man hur den kan användas och ser den fulla potentialen. (Läs här hur en ingenjör beskriver greytogreen™)

”Modellen är så enkel, att man riskera använda den varje dag.” Mikael Gudmundsson, affärsutvecklare Unionen

2. Workshop i JAGledarskap

greytogreen-nov-2014-35Ledarskap innebär 3 saker:

  1. Att leda verksamheten
  2. Att leda andra och
  3. Att leda sig själv.

Vi kallar punkt 3, Att leda sig själv för JAGledarskap.
Bra JAGledarskap är avgörande för alla organisationer! Det finns ju inga företag som kan utvecklas av egen kraft! Det är alltid kraften och potentialen hos varje medarbetare som får företag att utvecklas. Den kraften och potentialen är viktig att både utmana och stötta.

Vilken organisation har råd att INTE stötta och utmana medarbetarnas verkliga potential? En potential att i varje situation leda sig själv, leda andra och/eller leda företag och ta ett steg till.

3. Internationellt koncept på flera språk som ger ETT gemensamt språk för företaget

greytogreen™ har utvecklats under flera år och är inte bara ett internationellt koncept, utan ett väl beprövat koncept. Konceptet utgår från grundtanken att vi alla har en möjlighet att välja vår inställning till de situationer vi ställs inför, stora som små.
För att styra bolag, för att leda andra, så behöver vi kunna leda oss själva. Med både hjärna och hjärta.

greytogreen™ är tänkt som en perfekt legobit att bygga med i all form av företagsutveckling. Var legobiten passar, beror på vad du vill bygga.

Det går lättare att lösa Team-utmaningar. Det går fortare och minskar frustrationen, när alla i teamet använder greytogreen som ett gemensamt språk, som alla förstår OCH använder.
Erfarenhet från Baxtercase med flera internationella team i USA, Belgien, Sverige, Italien och Kina, Projektledare Capyways, greytogreenpartner i Belgien

Baxter-Lund-Capyways-StePEducation-sept-14_15
Php-implementation