”Workshopen greytogreen™ uppfyllde alla mina förväntningar. Det är en bra metod och förhållningssätt till allt från problemlösning till hur man ska göra förflyttningar av redan goda tillstånd till ännu bättre. greytogreen™ får mig att stanna upp och fundera och reflektera över alternativa synsätt och lösningar. Det är också ett mycket positivt förhållningssätt till livet – att använda både hjärna och hjärta.”  Carl-Johan Wachtmeister

Den 9-10 maj, finns det plats för dig på Olofsons STORA Energiutbildning, med hjälp av tankemodellen greytogreen™. Kraven på många av våra arbetsplatser ökar vad gäller Fokus och arbetskapacitet. Det är lätt att springa allt fortare – både på jobbet, men även hemma. Dessa 2 dagar ger dig en överblick i hur din personliga Energi fungerar. Både på arbetsplatsen och i vardagen. Du får tid att tänka på var du faktiskt vill lägga ditt fokus och din energi. Tid att reflektera kring hur du laddar, och en extremt träffsäker modell för att träna på att spara energi.

Affärsnytta för företaget som får medarbetare som har koll på sin Energi, och som lägger den på rätt saker. De kommer dessutom bli bra på att spara Energi,  både åt sig själva och sina kollegor. Personligen får du både kunskap om, och tid att ladda ditt eget batteri.

SteP Education fokuserar på följande av SDGs/FNs Globala Mål

  • 4. Främja livslångt lärande för alla på företaget
  • 12.8 Öka kunskapen om hållbara arbetslivsstilar
  • 16.7 Säkerställ ett lyhört, inkluderande och representativt beslutsfattande i företag och organisationer.

Vill du också ta ett steg till – med dina möten och med din verksamhet, ta gärna kontakt med mig! olofson@stepeducation.se

Boost Your Meetings and your Co-workers with Focus & Energy

Läs mer om Olofsons lilla Energipaket – Mini-workhop MedarbetareBOOST.