Case & exempel

Någr Case för inspiration

Eller – hur kan man använda legobiten greytogreen™ ?

Duni använde greytogreen™ som del i strategikonferens.

CEVA använde greytogreen™ Choices & Results som del i konferens vid internationell organisationsförändring.

VÖFAB har låtit alla chefer delta i greytogreen™ i öppna workshops. De har dessutom skapat ett eget program ”Steget” för alla sina medarbetare.

Baxter R & D har utbildat flera av sina internationella team, för att öka kommunikationen med ett gemensamt språk mellan de internationella teamen (Belgien, USA, Sverige, Italien och Kina) inför nya gemensamma utmaningar.

Stolta Järnforsens resa, med många Berg & Dalbane-svängar hade stor nytta av greytogreen™ som en gemensam tankemodell att använda i flera av de situationer som uppstod längs vägen.

Öresundskraft investerar i greytogreen™  som en ledarskapsmodul (legobit).

Växjöbostäder skickade alla sina chefer under 2 års tid på greytogreen™ i öppna workshops och följde upp med en ledningsdag ett halvår efteråt. Fokus på facilitering.

Trelleborgshem skickar sina chefer på greytogreen™ öppna workshops och låter dem få en individuell uppföljning för att ge extra stöttning på hur cheferna kan använda modellen i sin tur för sina medarbetare.

Php-implementation