Använd

good-meeting-Stefan-greytogreen-juni-2015

greytogreen är en legobit som fungerar utmärkt:

  • För nyckelpersoner och chefer
  • För svenska samt internationella team med olika språk och kulturer
  • För alla på företaget

För er som är nyfikna, modiga och inte fastnat alltför djupt i svaret ”Vi har våra preferred suppliers” så kan JAGledarskap och greytogreen™ vara en ny och perfekt legobit*. Var den legobiten passar in, beror på vad du vill bygga. Därför börjar vi gärna diskussionen där och fokuserar på affärsnytta!

*Legobit Man kan likna byggandet av en utbildningsinsats med ett legobygge. Då gäller det att ha bra och tydliga legobitar. greytogreen™ är riktigt bra basbitar som passar in på flera ställen.

Baxter-Choices-and-Results-fixad

1. Som del i konferens eller utbildning

Företag samlar ibland sina ledare och team i konferenser och utbildningsdagar. Att använda greytogreen som en legobit i samband med det öppnar upp diskussionen och tar den ett steg till. Beroende på syftet och målet med själva konferensen/utbildningen, så bestämmer vi var och hur den passar bäst. 1 eller 2 dagar beror på målet och vad man vill uppnå.

…..Under dagen med Birgitta fick vi se och träna en tankemodell,  som är enkel att ta till sig och börja använda. Vi jobbade först färdiga fall, och avrundade dagen med att ta tag i vår heta potatis – organisationsförändringen. Och vilket resultat, hela gruppen listade alla farhågor och känslor, sorterade ut fakta och antaganden – twistade och plötsligt kändes situationen helt annorlunda och betydligt mer hanterbar.
Marie Ålund, VD, Ceva Animal Health AB

Baxter-Choices-and-Results-gruppdiskussion-fixad

2. Som ledarskapsmodul i ledarskapsprogram eller i företagsuniversitet

När Birgitta träffade mig och berättade om utbildningen greytogreen™ blev jag väldigt nyfiken. Vi på Öresundskraft har sedan 2008 arbetat aktivt med vår företagskultur, beteende och värderingar. Vi vill vara en högpresterande arbetsplats som enligt oss innebär att alla våra medarbetare arbetar med uppdraget i fokus med hög kvalité, effektivitet och samtidigt välmående. För att nå ditt arbetar vi mycket med grupputveckling och egen personlig insikt. greytogreen™ är just ytterligare en pusselbit i den personliga insikten och det var anledningen till att jag ville att mina HR medarbetare skulle gå kursen för att utforska mer. De var väldigt positiva när de kom tillbaka och vi har nu tagit beslut om ett koncept för fler medarbetare i form av en greytogreen™ som en ledarskapsmodul för våra chefer.
Ann-Marie Hansson Chef HR & Affärsstöd Öresundskraft AB

3. För ALLA på företaget – med externa eller interna workshopledare

greytogreen är ”Scalable” det vill säga skalbart och byggt för att användas både på små företag och för riktigt stora. Internationellt har Swisscom tagit beslut om att i första ledet utbilda 16 interna tränare som i sin tur ska träna 800 personer i första omgången. Här i Sverige har bland annat VÖFAB utvecklat ett eget program, Steget, där delar av greytogreen finns med. Det vänder sig till alla på företaget och är uppdelat på 4 halvdagar under en längre tid.

”I första steget deltog alla chefer i driftsgruppen, en efter en på en öppen workshop, under 1 års tid. Med ökad öppenhet, kommunikation och förändrat arbetssätt banade de vägen för cheferna i ledningsgruppen som blev nyfikna och deltog även dem i öppna workshops. När alla gått, valde Christer Carlsson VD på VÖFAB att låta alla på företaget få samma tankemodell. Med tanken om det naturliga i att ta ett steg – till, kallade vi det gemensamt utvecklade programmet för ”STEGET”. Flera av dem som gått greytogreen deltog i utvecklingsarbetet och vi tog fram case som passade för målgruppen på bästa sätt. VÖFABs projektledare Erika Borginger är med vid alla program för att vara en aktiv nutida och framtida greytogreen-ambassadör. Programmet rullar på i skrivande stund.”
Birgitta Olofson

Företag som har deltagit i öppna eller företagsanpassade workshops

3M Svenska, Addisco, Agent A, AHR, AKL Ekonomi, Alfa Laval Group, Almi Företagspartner, Anna Katarina Bergsten AB, Axiris, Axis Communications, Backafallsbyn, Bernoulli, Björnstorps Gård, Bo Andersen specialtandläkare, Bodil Bergh, BoMill AB, Bonvings skor, Brander Consulting, Byggnads AB Malmsjö & Persson, CE Produkter, Celemi, CEVA Animal Health, CJ Advice, Clear Concepts, Conferanza Consulting, Creativ Dialog Platforms, Diya Consulting, DB Schenker, DSV, Effective Marketing, EFL, Entry Point North, EON Sverige AB, EON Värmekraft Sverige AB, Eurodiagnostica, Exportkraft, Falkenberg Förskola, Feldt Consulting, Garuda, GEHAB Kvalitetspåbyggare, Hässleholm Miljö AB, Hilaro, Hollerup & Partners, Hoppet Ergonomi, Hurtigs Åkeri, Ikano, IKEA IT, IKEA Services, IPR & Innovation, iStone, JBT Foodtech, Jigman Event & Marketing, Jobbet.se, Järnforsens Stoppmöbler, Khaki Webbyrå, Kraftringen, Kristina Jarring AB, Landernäs, Mawa Design & Consulting, Media Centrum Öresund, Nilan, Omställarna, Orkla Food, Parkskolan Laholm, PG Investment & Consulting, PIB, Prodiagnostics, Produqtiva, Progressaplus, Raviteq, Region Skåne, Respiron Consulting, Scanfilter, AB Scen, SEB, Semcon, Skandinavisk Kommunalteknik, Sony Mobile Communications, Spoons, ST Ericsson, Stålöv, Stefan Sjölin AB, Stolab, Swedwood, Swep International, Sydsvenskan, Syrsa, Tetra Pak, Tieto Sweden, Tryde Friskola, UF, Unionen, Halmstad förskola, Växjöbostäder, Växjö Energi, Vega Consulting, Videum, Visma, Visma Agda, VÖFAB, Kristina Wirtén, ÅF Konsult, Öresundskraft

Php-implementation