Grattis Sara Wettergren och Hungerprojektet! Ni har nominerats av Åsa Skogström till denna tävling.  Priset innebär att SteP Education erbjuder er att genomföra en aktiv heldagsworkshop på Hungerprojektet med fokus på greytogreen™ för max 12 personer på svenska eller engelska. (Åsas nominering längre ner) Vad handlar greytogreen™ om? Dela upp ledarskap i 3 kategorier. 1. Leda verksamheten 2. Leda andra […]

Läs mer